Føl 2017

 Fantasy Simoni (s) Hp Bold Eagle Tag´s Advocate (us)
 Filusia Simoni (n) Hp Ready Cash Staro Darling (s)
 Falco Simoni (s)
H Orlando Vici (f) Spurs Rain (s)
 Fikus Simoni
H Yarrah Boko (s) Malutka Simoni
 Fighther Simoni (s)
H Orlando Vici (f) Wink Spot (us)
 Fatia Simoni
Hp Broad Bahn (us) Matia De Ceton (f)
 Farmer Simoni
F Bold Eagle (f) Komedi (s)
 Furious Simoni H Panne de Moteur (s) Uncontrollabler (s)