Vi har fået årets første føl på stutteriet og det er Kiss Krøgholt (v. Wall Street Banker (us) - Ultra Of All), der er nedkommet med et dejligt hingsteføl efter Conny Nobell (se)! Der er dermed tale om en helbror til Ups Simoni, der netop er gået til avl med en sejr i Ålborg Store Hoppe-Pris, rekord 13,1am og 305.138 kr på kontoen. Moderen har derudover bragt Allstar Simoni (v. Frække Frederik), rek 15,3a og 30.150 kr, Belmondo Simoni (v. Look De Star (f)), rek. 15,7a og 20.700 kr samt ustartede Encore Simoni (v. Yarrah Boko (se). Den lille ny har fået navnet Gamon Simoni og han danskregistreres.